Nejmodernější technologie
simploSHOP®

Nejmodernější technologie

simploSHOP je postaven na moderních technologiích, které zajišťují vysokou výkonnost, spolehlivost a škálovatelnost.

Bez technologického dluhu, vždy aktuální a navržené pro dlouhou životnost

 • Pravidelné aktualizace: Neustále sledujeme bezpečnostní rizika a dbáme na co nejrychlejší implementaci opatření.
 • Moderní postupy: Používáme nejlepší postupy vývoje, což zajišťuje dlouhou životnost našich řešení.
 • Škálovatelnost a flexibilita: Naše technologie jsou navrženy tak, aby se snadno přizpůsobily rostoucím požadavkům a novým výzvám.

Jako primární programovací jazyk se používá pro backend PHP s pomocí frameworku Laravel. K ukládání dat se primárně používá relační databáze, kterou ji sekunduje NoSQL databáze Elasticsearch. Vysoce frekventovaným místům v kódu napomáhá udržet svižnost cachování za pomoci Redis-u. Asynchronní zpracování dat a jiné provádění akcí se provádí v queue workerech pomocí RabbitMQ. Pro uživatelskou přívětivost a pocit real-time aplikace se používá Websocket.

Na frontendu se používá JavaScript (konkrétně TypeScript) na frameworkech Vue.js a jako server-side řešení využíváme Nuxt.js. Všechny služby jako celek spolupracují mezi sebou pomocí kontejnerizace (Docker, Kubernetes) a běží na Linuxových serverech.

Laravel

https://www.simploshop.cz/media/technologie/laravel.svg

Laravel je PHP framework, který je známý svou jednoduchostí a elegancí. Umožňuje rychlý vývoj aplikací díky svému intuitivnímu syntaxi a bohaté sadě nástrojů.

 • Rychlý vývoj: Díky vestavěným nástrojům a knihovnám můžeme rychleji implementovat nové funkce.
 • Bezpečnost: Laravel poskytuje robustní zabezpečení proti běžným webovým útokům.
 • Škálovatelnost: Umožňuje snadno rozšiřovat a upravovat aplikaci podle potřeb.

Vue.js

https://www.simploshop.cz/media/technologie/vue.svg

Vue.js je progresivní JavaScript framework pro vytváření uživatelských rozhraní.

 • Reaktivnost: Poskytuje reaktivní datové vazby, které zlepšují uživatelskou zkušenost.
 • Flexibilita: Lze snadno integrovat do stávajících projektů nebo použít pro kompletní vývoj aplikací.
 • Komunita: Silná komunita a bohatý ekosystém nástrojů a knihoven.

Nuxt.js

https://www.simploshop.cz/media/technologie/nuxt.svg

Nuxt.js je framework postavený na Vue.js, který usnadňuje vývoj univerzálních aplikací.

 • SEO: Server-side rendering (SSR) zlepšuje SEO a zajišťuje rychlejší načítání stránek.
 • Modularita: Umožňuje snadno přidávat nové funkce díky modulární architektuře.
 • Vývojářská zkušenost: Poskytuje nástroje a předdefinované konvence, které zjednodušují vývoj například s NuxtDevTools nebo pomocí NuxtImage pro optimalizace obrázků.

Elasticsearch

https://www.simploshop.cz/media/technologie/elastic.svg

Elasticsearch je vysoce výkonný vyhledávací a analytický engine.

 • Rychlost vyhledávání: Umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání i ve velkých datových souborech.
 • Škálovatelnost: Snadno škáluje s rostoucím objemem dat a uživatelskými požadavky.
 • Analýza dat: Poskytuje pokročilé analytické možnosti pro zpracování dat.

Kibana

https://www.simploshop.cz/media/technologie/kibana.svg

Kibana je vizualizační nástroj pro Elasticsearch.

 • Interaktivní vizualizace: Umožňuje vytvářet interaktivní grafy a dashboardy pro analýzu dat.
 • Reálný čas: Poskytuje vizualizaci dat v reálném čase, což usnadňuje monitoring a analýzu.
 • Uživatelská přívětivost: Intuitivní uživatelské rozhraní, které nevyžaduje pokročilé technické znalosti.

Redis

https://www.simploshop.cz/media/technologie/redis.svg

Redis je open-source in-memory datová struktura, která se používá jako databáze, cache a message broker.

 • Rychlost: Ukládá data v paměti, což zajišťuje velmi rychlý přístup.
 • Podpora datových typů: Podporuje různé datové typy, jako jsou řetězce, hashe, seznamy a sety.
 • Škálovatelnost: Umožňuje horizontální škálování a replikaci dat.

Docker

Aplikace a jejich jednotlivé části vyvíjíme v prostředí Dockeru, což nám umožňuje spravovat jednotlivé části izolovaně.

https://www.simploshop.cz/media/technologie/docker.svg

Docker je platforma pro kontejnerizaci aplikací, která zajišťuje konzistentní prostředí pro vývoj a nasazení. 

 • Konzistence: Zajišťuje, že aplikace běží ve stejném prostředí na vývojových, testovacích i produkčních serverech.
 • Izolace: Umožňuje izolovat jednotlivé komponenty aplikace, což zlepšuje bezpečnost a stabilitu.
 • Snadná správa: Umožňuje snadno nasazovat a spravovat aplikace pomocí kontejnerů.

Máte zájem o více informací?