Vyzkoušejte si DEMO simploSHOP
 • Úvod
 • Blog
 • Bezpečnost v headless e-commerce: Jak chránit svůj obchod a zákazníky

Bezpečnost v headless e-commerce: Jak chránit svůj obchod a zákazníky

Firmy v současné době investují velké prostředky do zabezpečení svých webových stránek a dalších systémů. Lidem záleží na zabezpečení jejich osobních údajů, a i z tohoto důvodu se podíváme na to, co znamená zabezpečení v headless e-commerce. Jak je chránit před hrozbami?

5 minut

Aleš Bžatek Aleš Bžatek

Bezpečnost v headless e-commerce: Jak chránit svůj obchod a zákazníky

 

Proč je zabezpečení důležité?

Bezpečnost je klíčovým aspektem každého systému CMS. Je důležité zajistit, aby byl systém CMS chráněn a aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k systému a citlivým údajům. Správným zabezpečením se společnosti také vyhnou častým výpadkům a dalším problémům.

Udržování bezpečnosti webových stránek je pro úspěšné podnikání klíčové a pomáhá předcházet útokům hackerů.

Ochrana obsahu

Zabezpečení systému CMS je nezbytné pro ochranu obsahu na vašich webových stránkách. Zabraňuje neoprávněnému přístupu hackerů, kteří by mohli stránku upravit a poškodit značku. Pokud by je takový obsah přesměroval na stránky s nevhodným obsahem, ztratili byste v očích návštěvníků důvěru.

Ochrana soukromí zákazníků

Zabezpečený systém CMS pomáhá chránit citlivé informace, jako jsou jména, adresy, platební údaje a další osobní údaje. Udržování těchto údajů v bezpečí je zásadní, protože jejich zneužití může mít následky včetně krádeže identity, finanční ztráty a poškození pověsti.

Dopad na výkon webových stránek

Výkonnost webových stránek je klíčová pro uživatelský komfort a přístupnost, což má vliv i na hodnocení v očích vyhledávačů. Pokud webové stránky nebo systém CMS nejsou dostatečně zabezpečeny, může dojít ke snížení výkonu, což může odradit návštěvníky webu.

Dopad na příjmy a náklady

Hacknutý e-shop může mít vážné dopady na příjmy. Náklady mohou zahrnovat právní sankce, odškodnění postižených zákazníků a ztrátu e-shopu v důsledku poškození pověsti.

Prostoje jsou jedním z vedlejších problémů po narušení bezpečnosti webových stránek. Vedou ke ztrátě prodeje, snížení produktivity nebo jiným finančním ztrátám.

Běžná bezpečnostní rizika

Podniky čelí při snaze zabezpečit své webové stránky různým hrozbám. Mezi nejvíce ohrožené CMS patří:

 • WordPress - 96,2 %,
 • Joomla - 1,90 %,
 • Magento - 0,70 %,
 • Drupal - 0,60 %,
 • OpenCart - 0,40 %.

Jaké bývají největší hrozby pro tradiční platformy?

SQL injection

K útoku SQL injection dochází, když hacker vloží do vstupních polí webové stránky škodlivý kód SQL (Structured Query Language). Tento kód manipuluje s databází a poskytuje neoprávněný přístup, což hackerovi umožňuje měnit a mazat data na webu.

Cross-site scripting

K útokům typu XSS (Cross-site scripting) dochází, když útočník vloží do webové stránky škodlivé skripty. Tyto skripty se spouštějí v prohlížeči oběti a kradou citlivé informace, jako jsou soubory cookie nebo jiná hesla a přístupy.

Distribuované odepření služby (DDoS)

K útokům DDoS dochází, když je webová stránka nebo online služba přetížena obrovským počtem návštěv z různých zdrojů, což vede k výpadku. Hackeři používají síť zařízení "botnet", aby zahltili kapacitu cílového serveru pro zpracování požadavků.

Tradiční webové platformy vs. headless e-commerce: Který je bezpečnější?

Mnoho útoků může ohrozit oba typy webových platforem. Tradiční platformy, jako je například WordPress, jsou však často náchylnější k určitým útokům.

Vzhledem k tomu, že tradiční platformy spojují front-end a back-end do jednoho integrovaného prostředí, je CMS zodpovědný za správu obsahu i jeho zobrazování. To znamená, že jakýkoli útok na systém ohrožuje celou databázi CMS.

Headless e-commerce odděluje back-end od front-endu. To zvyšuje bezpečnost, protože back-end je izolovaný a může být chráněn nezávisle.

Headless e-commerce snižuje riziko bezpečnostních útoků, protože případné problémy ve front-endu nemají přímý vliv na back-end a naopak. Kromě toho lze aktualizace a bezpečnostní záplaty aplikovat selektivněji, zaměřit se pouze na back-end a neovlivnit prezentační vrstvu - front-end.

Více informací o tom, co je headless e-commerce, najdete v článku Co je to Headless E-commerce a proč byste měli věnovat pozornost?

Bezpečnost tradičních platforem

Zajímavé je, že některé funkce a možnosti, které mají tradiční systémy CMS, mohou mít negativní dopad na bezpečnost.

Zásuvné moduly a témata

WordPress je známý svými motivy a zásuvnými moduly, které uživatelům umožňují vytvářet jedinečné webové stránky. Zároveň se však jedná o jedny z nejzranitelnějších věcí v CMS.

Automatizované útoky zaměřené na zranitelnosti, jako jsou zásuvné moduly a témata, často pomáhají při hackování těchto webů.

Slabá hesla

Hackeři používají útoky kombinující tisíce přihlašovacích údajů, které odesílají na server stránek. Pokud na webu nebo v databázi používáte slabá hesla (a zejména pokud na webu neimplementujete bránu firewall), máte mnohem větší šanci, že někdo pronikne přes vaše zabezpečení.

Zabezpečení headless architektury

V závislosti na konkrétních požadavcích vaší firmy má headless e-commerce oproti tradičním platformám několik výhod.

U headless architektury nemáte přístup k platformě, abyste mohli publikovat obsah z databáze. V důsledku toho je méně pravděpodobné, že budete vystaveni útoku DDoS a ztratíte přístup k systémům nebo síťovým zdrojům.

Oddělením front-endu od back-endu, kde jsou uložena data, jste schopni headless CMS zabezpečit. Můžete dokonce omezit přístup k systému headless CMS na základě IP adres.

Jak zabezpečit svůj headless e-commerce?

Aby byla platforma co nejlépe zabezpečena, musí být odpovědnost rozdělena mezi vývojáře a majitele stránek. To zahrnuje dodržování určitých pokynů a postupů.

Vzhledem k tomu, že headless e-commerce je složitější než tradičnější platformy, je potřeba zvýšeného zabezpečení o to důležitější. Zároveň je headless e-commerce bezpečnější než tradiční platformy. Čím je specifický?

Úplná kontrola a flexibilita

Obsah vytvořený v rámci headless e-commerce lze publikovat kdekoli potřebujete, ale zároveň není vázán na předem určené uživatelské rozhraní.

Headless CMS poskytuje maximální flexibilitu při rozhodování o tom, jak a kde se obsah zobrazí, a zároveň zvyšuje zabezpečení.

Vestavěné bezpečnostní funkce

Většina platforem CMS má vestavěné funkce pro zabezpečení obsahu a webových stránek. Headless CMS poskytuje:

 • Výkonnou bránu firewall
 • TLS
 • Přizpůsobenou síť CDN

Jediný zdroj - omnichannel přístup

Headless CMS usnadňuje sdílení obsahu z jediného zdroje napříč různými kanály a zařízeními. To znamená, že existuje jedno místo, kde spravujete obsah pro více oblastí nebo kanálů.

To zjednodušuje regulaci obsahu a zabezpečení, protože vše je centralizováno na jednom místě. Při použití headless CMS je také snazší identifikovat hrozby a řešit bezpečnostní problémy, protože obsah je organizován a spravován efektivněji.

Přístup založený na rozhraní API zabraňuje částečně cíleným útokům

U headless e-commerce jsou cíle útoků rozděleny na front-end a back-end. Aby tedy útočník dokázal shodit celý systém, musí napadnout obě vrstvy současně.

Content delivery network (CDN)

Rychlost, jakou je obsah distribuován, může mít velký vliv na výkon a zabezpečení webových stránek. Při rychlém doručování obsahu se stránky načítají rychleji a zvyšuje se zabezpečení.

Content delivery network (CDN) nejenže pozitivně ovlivňuje distribuci obsahu a SEO, ale také zlepšuje zabezpečení headless CMS tím, že pomáhá zmírňovat útoky DDoS, zlepšuje bezpečnostní certifikáty a provádí další optimalizace.

Škálovatelnost

Tradiční systémy mohou způsobovat problémy s výkonem, protože vytvářejí omezení, která brání rychlosti a flexibilitě. Headless CMS to řeší tím, že umožňuje jednotlivým částem systému růst nezávisle na sobě. Front-end a back-end (a jeho součásti) se mohou škálovat nezávisle.

Přejít na headless e-commerce

Volbou headless e-commerce si můžete být jisti, že pracujete s platformou, která upřednostňuje bezpečnost a poskytuje pravidelné aktualizace.

Není pochyb o tom, že headless CMS je v současnosti nejstabilnější technologií CMS. Stále zvažujete, zda se vyplatí přejít na headless e-commerce? Kontaktujte nás, podíváme se na možnosti, které máte.

Chcete i vy zajistit lepší zabezpečení vašeho e-commerce?

Kontaktujte nás
Sdílejte článek

Máte zájem o více informací?